Geachte heer Van der Vurst,

Enkele dagen geleden zaten we met een ernstig defect in onze verwarmingsinstallatie. Niet enkel de ketel, maar ook de schoorsteen moest grondig gereinigd worden.

De werken zijn prima uitgevoerd, en, heel fijn voor ons, de factuur is nog niet eens zo hoog voor de knappe interventie.

Hartelijk dank dus voor de uitvoering van het werk. We waren totaal verrast door de heel snelle komst en de grote bereikbaarheid van jullie firma: enkele accurate telefoons en we waren uit de nood geholpen!

Mijn speciale appreciatie gaat daarom uit naar juffrouw Evelyne.

Zij is volgens mij een superbelangrijke ‘spilfiguur’ bij jullie. Zij heeft op een heel beleefde en professionele manier contacten gelegd met meerdere schoorsteenvegers tot zolang er iemand werd gevonden. Ik heb nog nooit iemand zo doortastend en volhardend weten optreden. Uit eigen beweging heeft zij ons helemaal verder geholpen!

 We zijn zeker dat we in de toekomst de rode telefoon naar uw firma terstond gaan gebruiken.

 Met vriendelijke groeten,

Familie Detremerie, Aalst.